Fotka.
Scrollbar up arrow. Scrollbar down arrow.
Scrollbar handle.

Rodinné domy

Realizácia výstavby rodinných domov je v náplni prác našej firmy už od jej založenia. Výstavbe rodinných domov sa venujeme priebežne počas stavebnej sezóny predovšetkým v letnom období. Uskutočňovanie stavieb rodinných domov realizujeme v rôznych lokalitách a mestách Slovenska. Takisto využívame moderné a progresívne technológie podľa požiadaviek investora a najmodernejších technologických požiadaviek týkajúcich sa výstavby rodinných domov. Zabezpečujeme taktiež terénne úpravy a prístupové komunikácie ku všetkých realizovaným stavbám. Máme bohaté skúsenosti so subdodávateľmi najrôznejších profesií.

Vytvoril XG