Fotka.
Scrollbar up arrow. Scrollbar down arrow.
Scrollbar handle.

Rekonštrukcia, odstránenie statických porúch obytného bloku, Bohumín

Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien za plastové, komplexná oprava lodžií (sanácie, hydroizolácia, dlažba, výmrna zábradlí, oplechovánie LINDAB), zateplenie strechy fóliou ALKOR, zateplenie stropov suterénu, rekonštrukcia elektroinštalácie bytových a nebytových priestorov, úprava hromozvodu, terénne úpravy.

Scrollbar left arrow. Scrollbar right arrow.
Obrázok 1
Vytvoril XG