Fotka.
Scrollbar up arrow. Scrollbar down arrow.
Scrollbar handle.

Nemocnica s poliklinikou, Liptovský Mikuláš

Zateplenie budovy v roku 2007. Nevyhnutnosť znižovania energetickej náročnosti sa nevyhla ani jednej z budov mikulášskej nemocnice. Investície z európskych fondov sa v tomto prípade použili veľmi efektívne.

Na budove bola postavená nová strecha a komplexne zateplená celá budova od stropov po opláštenie. V tomto prípade bola výmena okien samozrejmosťou. Práce na budove boli zrealizované v priebehu troch mesiacov. Výsledný efekt je jednak vizuálny a na druhej strane sa investície do zateplenia začali odrátavať v úspore energií už počas zimy 2007/2008.

Scrollbar left arrow. Scrollbar right arrow.
Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3 Obrázok 4 Obrázok 5 Obrázok 6 Obrázok 7 Obrázok 8
Vytvoril XG