Fotka.
Scrollbar up arrow. Scrollbar down arrow.
Scrollbar handle.

Výstavba Nákupného centra Hron, Podunajské Biskupice

Rekonštrukciou nákupného strediska Hron sa zo starej a nemodernej budovy stala technologicky moderná a úhľadná budova. Bola to veľmi náročná rekonštrukcia týkajúca sa kompletnej prestavby budovy.

Aj v tomto prípade boli pri realizácií stavebných prác použité najmodernejšie technológie – opláštenia budovy hliníkovými systémami, požiarnym a bezpečnostným systémom, klimatizáciou a odvetrávaním všetkých priestorov troj-podlažnej budovy. V budove boli v prvom nadzemnom podlaží vybudované priestory pre supermarket Tesco, na druhom nadzemnom podlaží boli vybudované priestory na prenájom rôznym službám a obchodom. V suteréne sa nachádzajú skladové priestory supermarketu Tesco a herňa svojou rozlohou možno najväčšia v strednej Európe. Súčasťou rekonštrukcie nákupného centra boli aj komunikácie a spevnené plochy prislúchajúce k budove. Rekonštrukcia bola uskutočnená v roku 2007 a trvala 6 mesiacov.

Scrollbar left arrow. Scrollbar right arrow.
Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3 Obrázok 4 Obrázok 5 Obrázok 6 Obrázok 7 Obrázok 8 Obrázok 9 Obrázok 10 Obrázok 11 Obrázok 12 Obrázok 13 Obrázok 14 Obrázok 15 Obrázok 16 Obrázok 17 Obrázok 18 Obrázok 19 Obrázok 20 Obrázok 21 Obrázok 22 Obrázok 23 Obrázok 24 Obrázok 25 Obrázok 26 Obrázok 27
Vytvoril XG