Fotka.
Scrollbar up arrow. Scrollbar down arrow.
Scrollbar handle.

Výstavba kongresovej sály Hotela Slovakia, Žilina

Prístavba kongresovej haly uskutočnená v roku 2007 k pôvodnej budove hotela Slovakia v centre Žiliny.

V prístavbe boli použité najmodernejšie technológie vzduchotechniky a klimatizácie. Taktiež povrchová úprava obvodového plášťa je vyhotovená z hliníkových materiálov a veľká časť fasády je presklená. Kongresová hala sa bude využívať pre širokú podnikateľskú a verejnoprospešnú aktivitu. Súčasťou prestavby bolo vybudovanie približne 20 parkovacích miest. V interiérovej časti kongresovej haly boli zakomponované vhodné interiérové prevedenia, kombinácie najrôznejších materiálov a farieb. Realizácia prístavby trvala 5 mesiacov, pripojením k hotelu Slovakia získal objekt vyššie hodnotenie z pozície uskutočňovania rôznych spoločenských a kultúrnych aktivít v rámci diania v meste Žilina.

Scrollbar left arrow. Scrollbar right arrow.
Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3 Obrázok 4 Obrázok 5 Obrázok 6
Vytvoril XG